Kleurdenken van Léon de Caluwé

Denk niet zwart, denk niet wit. Denk niet zwart wit maar in de kleur van je hart. Wie kent dat nummer van Frank Boeijen niet? In dit artikel gaan we het juist wel hebben over het denken in kleuren. Kleurdenken van Léon de Caluwé gaat over veranderprocessen binnen organisaties en gek genoeg niet over de kleuren op zichzelf. De kleuren laten de complexiteit van een veranderingsproces zien. Deze methode geeft overzicht en is snel leesbaar. Dat houdt niet in dat het veranderingsproces er simpeler van wordt, wellicht wel overzichtelijker. Veranderingen vinden altijd en overal plaats en is op iedereen van toepassing. Kijk maar eens naar jouw dagelijks leven!

Het kleurdenken van Léon de Caluwé symboliseert de vijf concurrerende manieren van denken over veranderprocessen. Het geeft de taal weer die je kan aannemen in een gesprek als het over veranderingen gaat. In eerste instantie is deze methode ontwikkeld en gericht op veranderingen, daarnaast wordt het ingezet bij het managen van een team, organisatie of individuen.

De vijf denkkleuren

De kleuren symboliseren de vijf verschillende visies op veranderprocessen. De types die Léon de Caluwé heeft ontworpen zijn weergegeven in de volgende vijf kleuren.

Rood staat symbool voor: Motiveren & Wij-gevoel

Mensen die rooddrukdenken hebben aandacht voor de mens, zij zijn van mening dat je samen het bedrijf of de onderneming runt. Zij hebben respect voor de ander en vragen dit ook terug. Daarnaast hebben zij de voorkeur voor een methode als straffen en belonen.

Groen staat symbool voor: Ontwikkeling & Leren

Als je een groendrukdenkend mens bent dan ga je ervan uit dat iedereen, als je het zelf maar wilt, kan leren. Je moet wel de intrinsieke motivatie hebben om je te willen ontwikkelen. Dit houdt in dat de motivatie vanuit de mens zelf moet komen. Bijvoorbeeld ik wil mijzelf ontplooien en daarom ga ik mee in de verandering. Een voorbeeld van extrinsieke motivatie is het krijgen van een beloning. Feedback wordt door deze mensen ontvangen en gegeven, zodat men er van kan leren en groeien.

Blauw staat symbool voor: Regelen, Plannen & Sturen

De blauwdrukdenkende mensen gaan op onderzoek uit. Zij vertrouwen op feiten en cijfers. De doelen van de verandering in de organisatie hebben zij duidelijk voor ogen. De implementatie en het uitrollen van plannen wordt meestal uitgevoerd door de blauwdrukdenkende mens. Door anderen worden zij soms als rechtlijnig ervaren.

Geel staat symbool voor: Politiek & Macht

Als je een geeldrukdenkend mens bent dan wil je alle verschillende belangen op een rij zetten. Dit zijn vaak de mensen die de macht hebben. Zij hebben het overzicht en hakken knopen door. Op deze manier worden de veranderingen bereikt.

Wit staat symbool voor: Natuurlijk & Organisch

Mensen die witdrukdenken letten erg op de energiebalans van zichzelf en de groep. Zij gaan hierbij uit van hun intuïtie. Zij weten wanneer de tijd rijp is om actie te ondernemen en creëren ruimte om het daarbinnen te laten stormen. Zij gaan maximaal uit van energie in de groep. Zij kunnen slecht tegen blokkades en grenzen.

Welke kleur past jou het best? En welke bij het vraagstuk?

Veranderingsprocessen zijn complex. De verschillende manieren van denken, zoals eerder aangegeven met de kleuren, laat zien hoe er gecommuniceerd wordt binnen een veranderingsproces. Het zegt dus niets over de inhoud van de verandering, maar over de manier waarop het proces verloopt. De kleuren bij het kleurdenken van Léon de Caluwé kan ook kwaliteiten symboliseren.  Iedereen bezit een kwaliteit, een vaardigheid waar hij/zij goed in is. Het spreekt voor zich dat iedereen een voorkeur heeft in het kleurdenken, dit is de kleur die het meeste bij je past. Gemakkelijk wordt deze kleur in alle situaties toegepast. Echter kan je jezelf voorstellen dat elke verandering vraagt om een gepaste aanpak. Het is raadzaam om van kleur te wisselen. In de ideale situatie zou je onderzoeken wat het vraagstuk is en dan de kleur kiezen die daarbij past. Zo sluit de communicatie aan bij het vraagstuk in plaats van andersom.

Wil je meer weten over creatief denken?