Creative problem solving

Creative Problem Solving; dé methode om je bedrijf naar een hoger niveau te tillen!

Iedere onderneming heeft ermee te dealen; vraagstukken, dilemma´s, knelpunten en onverwachte problemen. Vaak hebben mensen de neiging om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen. Echter, snelheid leidt er vaak toe dat de verkeerde keuzes genomen worden. Steeds meer bedrijven maken gebruik van een bewezen methode die problemen op een innovatieve en fantasierijke manier benaderd; Creative Problem Solving. In dit artikel lees je wat deze methode inhoudt, waarom het zo effectief is en vind je tips die jij kunt gebruiken voor het inzetten van CPS in jouw bedrijf!

 

Wat is Creative Problem Solving?

De naam zegt het eigenlijk al; zet je creativiteit in om problemen op te lossen.  Iedereen krijgt ermee te maken in zijn/haar leven; problemen. Vaak gebruiken mensen de standaardoplossingen en denken ze niet “outside the box”, want dat kost tijd en tijd is geld. Toch is het uiterst belangrijk om problemen vanuit meerdere perspectieven te benaderen om tot de beste oplossing te komen. Daarbij is het van cruciaal belang dat je creatief en innovatief bent en met verschillende brillen naar het probleem leert kijken. Brainstormen is daarbij het sleutelwoord; ideeën uitwerken, schetsen, mindmaps maken en andere werkvormen op tot zoveel mogelijk oplossingen te komen.

Een quote die CPS goed beschrijft is de uitspraak van Henry Ford, directeur van een van de eerste autoproductiebedrijven. Henry Ford vroeg namelijk niet aan zijn publiek wat ze wilden, maar wilde een probleem oplossen; sneller op een bepaalde plaats zijn. Paarden konden die wens niet verwezenlijken, dus loste hij het probleem creatief op; hij ontwikkelde een van de eerste auto´s ter wereld.

“If I had asked people what they wanted,

they would have said faster horses.”

– Henry Ford 

 

Uit welke fasen bestaat CPS?

Toch is Creative Problem Solving een gestructureerd proces dat is opgebouwd in verschillende fasen. Hierdoor wordt het probleem duidelijk in kaart gebracht, de ideeën verzameld en geordend en wordt er een plan gemaakt om de beste oplossing op een goede manier te implementeren.

CPS bestaat uit drie fasen die ieder opgedeeld zijn in verschillende doelen/vraagstukken. Het is belangrijk dat alle fasen overzichtelijk geformuleerd en gedocumenteerd worden, zodat er geen informatie kwijtraakt of verloren gaat.

 

Fase 1; onderzoek het probleem en de uitdaging

Omschrijf de uitdaging

Hierbij gaat het om het bepalen van de uiteindelijke wens. Je stelt jezelf hierbij de vraag; wat wil ik bereiken?

Verzamel informatie

Daarbij is het belangrijk om data te verzamelen; wat zijn de feiten en gevoelens? Welke informatie is het meest relevant voor deze uitdaging?

Probleem vaststellen

Vervolgens is het van essentieel belang dat je het probleem duidelijk maakt. Wat is het probleem precies en wat houdt je tegen om het probleem op te lossen?

 

Fase 2; ideeën ontwikkelen

Bedenk alle mogelijke oplossingen

Tijdens deze fase staat het brainstormen centraal. Bekijk het probleem vanuit verschillende perspectieven. Hierbij mag je je creativiteit en fantasie optimaal gebruiken en inzetten. Het is de bedoeling dat er veel ideeën en oplossingen verzameld worden, zodat er uiteindelijk een weloverwogen keuze gemaakt kan worden. Wissel ideeën uit en ga sparren/discussiëren met je collega´s. Hierdoor ontstaan de meest doordachte ideeën.
Een effectieve tip; formuleer ook negatieve oplossingen. Verklaar waarom ze negatief zijn en transformeer ze vervolgens naar positieve oplossingen. Hierdoor wordt er van je gevraagd om bewust na te denken over het herformuleren van een oplossing, waardoor je gaat finetunen en er een nuttige oplossing uitkomt!

Kies de meest veelbelovende ideeën

Bekijk de ideeën en oplossingen die geformuleerd zijn. Welke oplossingen gaan ervoor zorgen dat jij je doel gaat bereiken? Streep de “slechte” oplossingen door, combineer bruikbare oplossingen, scherp ze aan en ga finetunen, zodat er oplossingen ontstaan die het probleem effectief op kunnen lossen.

 

Fase 3; implementeren van oplossingen

Maak een plan hoe je de oplossing gaat implementeren

Welke middelen, tools en werknemers heb je nodig om het plan (de oplossing) succesvol uit te voeren. Formuleer welke acties uitgevoerd moeten worden, zodat de implementatie soepel en probleemloos verloopt. Kortom; zo gaat de implementatie van de oplossing gebeuren!

Maak gebruik van PDCA

Om bedrijfsprocessen, zoals Creative Problem Solving, soepel te laten verlopen, maken ondernemers, managers en teamleiders vaak gebruik van de PDCA-methode; een cyclus met als doel om een bedrijf continu te verbeteren. Deze vier letters kunnen je helpen om een intelligente, vooruitstrevende en innovatieve onderneming te worden. De letters uit de PDCA-cyclus staan voor;

Plan

In dit deel van de cyclus definieer je het probleem, beschrijf je de actuele situatie en maak je een oorzaak-gevolg analyse. Ook ga je in dit deel brainstormen over mogelijke oplossingen voor het probleem.

Do

Vervolgens ga je de oplossingen die geformuleerd zijn uitvoeren/testen. Bij voorkeur op kleine schaal, zodat de bottlenecks (knelpunten) er nog uitgehaald kunnen worden.

Check

Na het uitvoeren/testen van de oplossingen ga je controleren (checken) of de gewenste resultaten bereikt werden. Het komt regelmatig voor dat de oplossing toch nog aangepast/gefinetuned moet worden om het beoogde resultaat te behalen.

Act

Tot slot ga je de oplossing in de breedte implementeren als de “check” succesvol was. Bedenk welke middelen en werknemers je daarvoor nodig hebt.

Nadat de oplossing geïmplementeerd is, begint het hele traject weer opnieuw. Doordat je deze stappen continu herhaalt, ben je constant bezig met het verbeteren van je bedrijf. Je bent je bewust van de problemen in je bedrijf en pakt ze aan, waardoor je bedrijf steeds een hoger niveau bereikt.

 

De PDCA-cyclus is een nuttige tool om Creative Problem Solving probleemloos te laten verlopen. Het biedt handvatten en structuur, waardoor er geen belangrijke zaken vergeten worden bij het analyseren, beschrijven en oplossen van een probleem. 

Vier tips om een succesvolle Creative Problem Solver te worden!

Creative Problem Solving is super effectief en brengt je bedrijf naar een hoger niveau. Wil jij hiermee aan de slag gaan, maak dan gebruik van de onderstaande tips!

 

Zoek naar de kern van het probleem

Veel ondernemers hebben de neiging om direct een oplossing te zoeken voor een probleem, zonder de kern van het probleem te weten. Ze beginnen lukraak met het formuleren van oplossingen, zonder dat ze weten waar ze precies een oplossing voor moeten vinden. Niet doen! Analyseer het probleem en zoek uit wat de oorsprong van het probleem is. Als je dat duidelijk in kaart heb gebracht kun je beginnen met brainstormen.

 

Werk samen!

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder” is een Afrikaans gezegde en meer dan waar. Iedere werknemer heeft andere kwaliteiten, normen en waarden en kijkt vanuit een andere invalshoek naar een probleem. Hierdoor ontstaan er verschillende inzichten en oplossingen tijdens de brainstormsessies. Het formuleren van oplossingen vanuit verschillende perspectieven is van uiterst belang bij Creative Problem Solving. Werk dus samen en wees niet bang om met originele ideeën te komen!

 

Gebruik verschillende tools

Het bedenken van ideeën kan op verschillende manieren; tekenen, mindmappen, het maken van een woordketting (om de associatie te bevorderen), brainstormen, wandel-wissel uit, enz. Dit zijn allemaal werkvormen die ingezet kunnen worden om de creativiteit te stimuleren, waardoor innovatieve oplossingen ontstaan. Gebruik niet altijd dezelfde werkvorm, want dat belemmert het creatief denken. Zorg voor diversiteit en biedt verschillende mogelijkheden aan, zodat iedereen optimaal kan brainstormen!

 

Neem geen genoegen met één oplossing!

Als een oplossing bruikbaar oogt, stoppen mensen vaak met brainstormen. Wederom niet doen! Na het formuleren van de oplossing, moet het ook nog getest worden. Soms blijkt de oplossing toch niet zo effectief te zijn als gehoopt. Dan moet je weer nieuwe oplossingen bedenken. Zorg er dus voor dat je meerdere ideeën en oplossingen vindt, zodat je ze kan analyseren en de beste kan combineren. Hierdoor behaal je een optimaal eindresultaat!

 

Heb je vragen over Creative Problem Solving of heb jij andere bruikbare tips? Deel ze hieronder!

 

21st-century-skills

De 21st century skills; over welke vaardigheden beschik jij?

De wereld verandert; de technologie heeft tegenwoordig een steeds grotere impact op onze levens. Zowel in ons persoonlijke leven als op de werkvloer worden veel veranderingen doorgevoerd. Hierdoor zijn een aantal vaardigheden onmisbaar geworden om een succesvol werknemer/ondernemer te zijn. Deze vaardigheden worden ook wel 21st century skills genoemd. Ben jij benieuwd welke vaardigheden hiermee bedoeld worden en of jij over deze vaardigheden beschikt?

Wat zijn 21st century skills?

De naam “21st century skills” verklapt al een groot deel van de betekenis;

“21st century skills zijn vaardigheden waar (jonge) mensen zich in moeten ontwikkelen om succesvol te zijn/worden in de samenleving”.

De wereld is aan het digitaliseren; alles moet zo snel en effectief mogelijk gedaan worden. Steeds meer functies worden overgenomen door machines of robots, maar de mens kan zich hiervan onderscheiden door meerdere vaardigheden; de 21st century skills.

De term is hip en wordt veelvuldig gebruikt in het zakenleven. Het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling heeft in samenwerking met Kennisnet een model ontwikkeld waarin deze vaardigheden duidelijk zichtbaar zijn. Volgens hen luidt de definitie van 21st century skills als volgt;

“21-eeuwse vaardigheden zijn generieke vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de kennissamenleving”.

Het is dus van uiterst belang dat kinderen op jonge leeftijd al gestimuleerd worden om deze vaardigheden te ontwikkelen, zodat ze hier op latere leeftijd profijt van hebben in het beroepsleven.

21st century skills in het onderwijs

Ook in het onderwijs wordt veel gesproken over de 21-eeuwse vaardigheden. Bij het inrichten van het onderwijs wordt rekening gehouden met het integreren van deze “skills”. Het is de taak van leerkrachten om de leerlingen kennis te laten maken met deze 11 vaardigheden. In het primair onderwijs worden leerlingen al klaargestoomd voor actief burgerschap. Basisschoolleerlingen moeten zich al beseffen dat zij deel uitmaken van een samenleving, waarbij zij hun steentje bij moeten dragen. Veel leerkrachten combineren zaakvakken daarom met 21st century skills door diverse werkvormen te gebruiken. Denk hierbij aan de inzet van digitale middelen, coöperatieve werkvormen en het formuleren van probleemstellingen, waarbij de leerlingen oplossingsgericht moeten denken. De creativiteit van de leerlingen wordt daarbij ook op de proef gesteld, omdat ze allemaal verschillende oplossingen vinden. Hierdoor leren ze tegelijkertijd kritisch denken en redeneren, want ze zullen het lang niet altijd met elkaar eens zijn. Kinderen moeten leren om vanuit verschillende invalshoeken te kunnen kijken.

Welke vaardigheden worden er bedoeld met 21st century skills?

Ben je al nieuwsgierig geworden naar de vaardigheden? Hieronder worden ze stuk voor stuk benoemd en toegelicht. Check over welke vaardigheden jij al beschikt, in welke vaardigheden jij je nog moet ontwikkelen en waarom dat noodzakelijk is om succesvol te zijn!

 

Creatief denken

Ten eerste is creatief denken van essentieel belang in de huidige samenleving. Bij creatief denken staat “out of the box” denken centraal; het vermogen om nieuwe en toepasbare ideeën te verzinnen voor bekende vraagstukken. Je moet een onderzoekende en ondernemende houding aannemen, waarbij je risico´s durft te nemen en fouten als leermomenten ziet. Hierdoor zal je nieuwe verbanden leggen, waardoor je tot nieuwe inzichten komt. Kortom; creatief denken is een echte eyeopener!

 

Probleem oplossen

Bij probleemoplossend denken en handelen gaat het om het signaleren, analyseren en definiëren van problemen. Op de werkvloer zullen zich regelmatig problemen voordoen. Je moet problemen kunnen herkennen en een plan kunnen bedenken om ze op te lossen. Hierbij moet je verstand hebben van oplossingsstrategieën en beargumenteerde beslissingen durven nemen. Zowel in je persoonlijke dan wel zakelijke leven is deze vaardigheid zeer nuttig. Problemen zijn er om opgelost te worden, dus doe dat dan ook!

Computational thinking

Bij computional thinking gaat het om de inzet van technologie, software en digitale programma´s om op een creatieve manier problemen op te lossen. Vrijwel iedereen maakt dagelijks gebruik van digitale apps, maar kun je ze ook effectief inzetten om problemen te verhelpen of te voorkomen? Veel ondernemers willen werknemers in hun team die verstand hebben van de technische mogelijkheden, zodat alle bedrijfsprocessen zo soepel mogelijk verlopen. Verdiep je in programmeren, zodat je je klanten ervaring, expertise en deskundigheid kan bieden op het gebied van technologie en digitale programma´s.

 

Informatievaardigheden

Het is bij vrijwel alle beroepen noodzakelijk om jezelf te blijven ontwikkelen. Hiervoor heb je veel informatie uit (literaire) bronnen nodig. Steeds meer werknemers, ondernemers, studenten en basisschoolleerlingen zoeken informatie op via het internet. Echter, veel mensen weten niet wanneer een artikel/bron geloofwaardig is of niet. Kun jij een bron analyseren en beoordelen of hij betrouwbaar is? Zo niet, ga daarmee aan de slag! Niemand wil valse informatie lezen en zijn/haar tijd daarmee verspillen.

ICT-basisvaardigheden

Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling beschrijft de ICT- basisvaardigheden als volgt;

“ICT-basisvaardigheden zijn de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van computers en netwerken te begrijpen, om te kunnen omgaan met verschillende soorten technologieën en om de bediening, de mogelijkheden en de beperkingen van technologie te begrijpen”

Bij deze “skill” kun je denken aan:
– veiligheid; kun je omgaan met beveiligingsaspecten in het kader van persoonlijke en financiële gegevens?
– basisbegrippen ICT; kun je functies van de computer benoemen en toelichten?
– werken met standaardtoepassingen; kun je overweg met softwareprogramma´s voor beeldbewerking, internetgebruik en samenwerking?

 

Mediawijsheid

Volgens Mediawijzer luidt de definitie van mediawijsheid als volgt;

“Mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te nemen aan onze mediasamenleving”

De media kan de werkelijkheid kleuren. Ben jij je ervan bewust dat niet alle mediakanalen even betrouwbaar zijn? Kan jij herkennen wanneer een artikel gebaseerd is op feiten? Bijna iedereen maakt dagelijks gebruik van zijn/haar telefoon. Sommigen bekijken nieuwsapps en anderen zijn actief op social media. Wees niet naïef en geloof niet alles wat de media zegt, maar ga zelf ook op onderzoek uit!

 

Communiceren

Communicatie is misschien wel de belangrijkste factor bij het runnen van een eigen onderneming. Hierbij kun je onderscheidt maken tussen interne en externe communicatie. Met interne communicatie wordt de communicatie tussen alle werknemers van je bedrijf bedoeld. Externe communicatie is de communicatie met je klanten. Communiceren is het zo effectief mogelijk overbrengen- en ontvangen van een boodschap. De manier waarop je communiceert heeft een grote invloed op de wijze waarop een boodschap ontvangen wordt. Wissel jij doelgericht informatie uit met anderen of draai jij om de hete brei heen?

Samenwerken

Samenwerken; de sleutel tot grote successen. Sta even stil bij de volgende quote;

“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together”

  • Afrikaans gezegde

Ondernemers zijn ambitieus; ze willen grootse doelen halen. Echter, dit gaat niet alleen. In je eentje kun je minder bereiken dan wanneer je samenwerkt. Wees een echte “teamplayer”, zodat je grootschalige projecten succesvol af kan ronden met je team. Zorg ervoor dat je niet te dominant, betweterig of egoïstisch bent. Werk samen met de collega´s om je heen, zodat je kan sparren en verschillende meningen/visies kan uitwisselen. Hierdoor zal je een prettige werksfeer ervaren en haal je doelen die je in je eentje niet kan realiseren!

Sociale en culturele vaardigheden

Nederland is een multiculturele samenleving. Ook op de werkvloer zal je mensen tegenkomen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden. Bij deze “skill” is het empathisch vermogen uiterst belangrijk. In zowel de maatschappij als in het bedrijfsleven is respect erg belangrijk. Stel jezelf tolerant op, oordeel niet te snel over anderen en toon belangstelling voor de mensen om je heen. Hierdoor creëer je een prettige sfeer, waardoor iedereen betere resultaten zal behalen!

Zelfregulering

Bij zelfregulering staat de verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces centraal. Je bent bewust bezig met je ontwikkeling en weet op welke gebieden je je moet focussen om meer uit jezelf te kunnen halen. Je stelt jezelf realistische doelen en houdt een planning met prioriteiten bij. Je reflecteert en evalueert je werk, zodat je het de volgende keer nog beter of effectiever kan doen.

Self-reflection is the school of wisdom”

  • Baltasar Gracian

Kritisch denken

Tot slot is kritisch denken van cruciaal belang als je succesvol wil zijn. Bij kritisch denken staat het formuleren van een eigen, beargumenteerde visie centraal. Kun jij effectief signaleren, analyseren en redeneren? Stel jij betekenisvolle vragen? Kun en durf jij in de spiegel te kijken om je fouten om te zetten in bruikbare leermomenten? Sta open voor alternatieve standpunten, zodat je situaties vanuit verschillende perspectieven leert bekijken. Hierdoor verruim je je blik!

 

Heb jij een vraag over de 21st century skills of wil je reageren op dit artikel? Plaats een reactie en we antwoorden zo snel mogelijk!